Markkinatiedonkeruujärjestelmän käyttöohjeet

1. Järjestelmän käyttö

2. Kyselyihin vastaaminen

3. Omat ja yrityksen tiedot

4. Ohjeita yleisiin ongelmatapauksiin

1. Järjestelmän käyttö

Järjestelmän kuvaus

Markkinatiedonkeruujärjestelmän (MAKE) avulla Viestintävirasto kerää pääasiassa sähköisiä viestintäpalveluja koskevia tietoja. Tietoja käytetään viestintämarkkinoiden kehityksen seuraamiseen ja raportoimiseen, markkinoiden kilpailutilanteen analysointiin sekä sääntelytoimenpiteiden arvioimiseen. Yrityksiltä kerättyjä tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

MAKE:a käytetään internetselaimen kautta osoitteesta https://eservices.ficora.fi , eikä käyttö edellytä minkään erillisen ohjelman asentamista. Yrityksellä voi olla useita vastaajia ja nämä voivat käyttää järjestelmää myös samanaikaisesti.

Järjestelmässä sallitut merkit

Vastaaja ei voi syöttää järjestelmään kaikkia näppäimistöstä löytyviä merkkejä. Kysymyksiin, joihin edellytetään vastausta numeromuodossa, ei voi syöttää välilyöntiä.

Sallittuja merkkejä ovat: A-Ö a-ö 0-9 ( ) ? : . , + - % @ / € ! <> " § = [ ]

KATSO-tunnistautuminen

Järjestelmässä tunnistautumiseen käytetään Verohallinnon tarjoamaa KATSO-yritystunnistuspalvelua. KATSO-oikeuksia hallitaan erikseen Verohallinnon palvelussa:https://yritys.tunnistus.fi.

Jotta vastaaja pääsee käyttämään yrityksen puolesta MAKE-palvelua:

  1. Yrityksellä on oltava KATSO-tunnukset
  2. Yrityksen KATSO-pääkäyttäjän on otettava KATSO-tunnisteiden hallinnan kautta asiointipalvelut-kohdasta Viestintäviraston sähköiset palvelut käyttöön.
  3. Jotta muutkin kuin yrityksen KATSO-pääkäyttäjä voi käyttää MAKE:a, pääkäyttäjän on annettava kyseisille työntekijöille "VIESTINTÄVIRASTO - Tiedonkeruupalvelut" - valtuutus KATSO-tunnisteiden hallinnasta.

Tarvittavat toimenpiteet on kuvattu KATSO-pääkäyttäjälle tehdyssä ohjeessa.

Vastaajien roolit ja käyttöoikeudet

Vastaaja voi toimia MAKE:ssa kahdessa eri roolissa: vastuuhenkilö ja käyttäjä.

Ensimmäisestä MAKE:en kirjautuvasta vastaajasta tulee MAKE:n vastuuhenkilö. Yrityksellä voi olla vain yksi vastuuhenkilö, joten kaikki muut järjestelmään kirjautuvat henkilöt ovat rooliltaan käyttäjiä.

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö voi hallinnoida yrityksen tietoja sekä muiden käyttäjien käyttö- ja vastausoikeuksia kohdasta "Yrityksen tiedot". Hän voi myös vaihtaa vastuuhenkilöksi jonkun käyttäjistä.

Käyttäjä: Käyttäjä voi muokata omia tietojaan sekä vastata niihin kyselyihin, joihin vastuuhenkilö on hänelle antanut oikeudet.

HUOM! MAKE:n vastuuhenkilö voi siis olla eri henkilö kuin yrityksen KATSO-pääkäyttäjä. MAKE:n käyttö edellyttää, että KATSO-palvelussa kyseisille vastaajille on annettu oikeus käyttää MAKE:a yrityksen puolesta. MAKE:n käyttäjäroolit eivät kuitenkaan ole muulla tavoin yhteydessä KATSO-palvelussa annettuihin rooleihin. Yrityksen KATSO-pääkäyttäjän ei tarvitse välttämättä olla MAKE-vastuuhenkilö tai MAKE-käyttäjä lainkaan.

Sisäänkirjautuminen

MAKE:en kirjaudutaan sisään Viestintäviraston sähköisen palvelualustan kautta osoitteessa: https://eservices.ficora.fi.

Vastaajan tunnistautuu järjestelmään valitsemalla käyttöliittymästä "YRITYS/YHTEISÖ/YHDISTYS". Tämän jälkeen käyttäjä siirtyy automaattisesti KATSO-palveluun.

Kuva 1: Kirjautuminen Viestintäviraston sähköisiin palveluihin

KATSO-palvelu tarjoaa kahta kirjautumisvaihtoehtoa, joista käyttäjän on valittava "Katso-OTP"-vaihtoehto. Tämä tunnistautumismuoto on niin sanottu vahva tunnistautuminen, jolloin käyttäjätunnuksen ja pysyvän salasanan lisäksi vastaajalta kysytään myös vaihtuva salasana. Lista vaihtuvista salasanoista sekä muita käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja voidaan tarkastella ja hallita KATSO-palvelusta https://yritys.tunnistus.fi.

HUOM! Istunto päättyy automaattisesti, mikäli järjestelmää ei käytetä 20 minuuttiin. Tällöin järjestelmään tulee kirjautua uudelleen.

KATSO-tunnistautumisen jälkeen avautuu viraston sähköisten palvelujen etusivu, josta valitaan välilehti "TIEDONKERUU". Tämän jälkeen valitaan käyttöliittymän kieli. Vaihtoehdot ovat suomi ja ruotsi. Valitse-toiminnon jälkeen uuteen selainikkunaan avautuu järjestelmän etusivu tai ensimmäisellä kirjautumiskerralla etusivun sijaan rekisteröitymisnäyttö.

Rekisteröityminen

Rekisteröitymisnäytölle vastaajan on kirjattava omat henkilötietonsa. Jos kirjautunut vastaaja on ensimmäinen henkilö, joka yrityksestä kirjautuu MAKE:en, on hänen kirjattava järjestelmään myös yrityksen tiedot. Tästä henkilöstä tulee myös yrityksen vastuuhenkilö MAKE-järjestelmässä. Vastuuhenkilö voi halutessaan myöhemmin siirtää asemansa toiselle yrityksen MAKE-käyttäjälle.

Rekisteröitymisen jälkeen ei rekisteröintinäyttö enää tule näkyviin kirjautumisen yhteydessä, vaan näytölle aukeaa kielen valinnan jälkeen järjestelmän etusivu.

Järjestelmän etusivu

Sivun yläosassa on välilehtinä järjestelmän eri osiot. Ainoastaan MAKE-pääkäyttäjälle näkyy välilehti "Yrityksen tiedot". Vasemmassa reunassa on avoinna olevan välilehden sivuvalikko. Oikeassa yläreunassa lukee sen yrityksen nimi, jota kirjautunut vastaaja edustaa.

Järjestelmän etusivulla näytetään yrityksen perustiedot ja järjestelmään kirjautuneen käyttäjän omat tiedot. Omia tietojaan voi jokainen vastaaja muuttaa sinisestä "Muokkaa"-painikkeesta. Etusivun vasemmassa reunassa "Ota yhteyttä" -kohdasta voi lähettää järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai palautetta. Tiettyyn kyselyyn liittyviä kysymyksiä lähetetään kunkin kyselyn omasta "Ota yhteyttä" -kohdasta.

Uloskirjautuminen

MAKE:sta kirjaudutaan ulos oikean yläkulman linkistä "Kirjaudu ulos". MAKE toimii Viestintäviraston sähköisten palvelujen alustalla, jossa on myös muita palveluita. Alustalta ja palveluista kirjaudutaan erikseen ulos. Tämän vuoksi vastaajan pitää kirjautua ulos kahdesta eri paikasta lopetettuaan MAKE:n käytön.

Kuva 2: Uloskirjautuminen Markkinatiedonkeruujärjestelmästä

Kuva 3: Uloskirjautuminen Viestintäviraston sähköisistä palveluista

2. Kyselyihin vastaaminen

Kyselyt-välilehden etusivulla näkyy yrityksen vastattavaksi kohdistetut ajankohtaiset kyselyt, joihin järjestelmään kirjautuneella vastaajalla on oikeus vastata. Klikkaamalla halutun kyselyn nimeä kyselyn perustietosivu avautuu näytölle.

Kyselyn alkamisaika tarkoittaa päivämäärää, jonka jälkeen kyselyn vastaukset voidaan lähettää Viestintävirastolle.

Määräaika on päivämäärä, johon mennessä kyselyn vastaukset on lähetettävä Viestintävirastolle.

Kyselyn tilavaihtoehtoja on viisi:

Uusi = Kyselyä ei ole vielä kukaan yrityksen vastaaja avannut.
Avattu = Yksi tai useampi yrityksen vastaajista on avannut kyselyn.
Tallennettu = Yksi tai useampi yrityksen vastaajista on tallentanut vastauksensa tai osan niistä.
Lähetetty = Vastaukset ovat valmiit ja ne on lähetetty Viestintävirastolle.
Palautettu = Viestintävirasto on palauttanut kyselyn yritykselle korjattavaksi tai täydennettäväksi.

HUOM! Vastauksia voidaan tallentaa ja muokata useaan kertaan, kunnes vastaukset on lähetetty. Tämän jälkeen vastauksiin ei voi tehdä muutoksia, ellei Viestintävirasto palauta kyselyä takaisin täydennettäväksi tai korjattavaksi.

Kyselyn tiedot

Kyselyn tiedot -sivulla näytetään kielen valinta sekä kyselyn perustiedot. Sivulta voi siirtyä vastaamaan kyselyyn, lähettää viestejä ja tulostaa kopion kyselylomakkeesta. Kyselyt ovat pääsääntöisesti saatavilla suomeksi sekä ruotsiksi ja joissain tapauksissa myös englanniksi.

Kuva 4: Kyselyn tiedot -sivu

Kyselylomakkeen tulostaminen

Kyselylomake voidaan tallentaa tulostettavaksi PDF- ja Excel-muodossa Kyselyn tiedot -näytöltä. Lisäksi PDF-kopio voidaan tallentaa myös kyselyyn vastattaessa viimeiseltä kysymyssivulta. PDF-kopiossa tulostuvat vastaajan tallentamat vastaukset mahdollista myöhempää käyttöä varten. Excel-kopio puolestaan on tarkoitettu vastausten keräämiseen, jolloin vastaukset voidaan koota yrityksen sisällä Excel-lomakkeelle ennen järjestelmään siirtämistä.

Viestin lähettäminen

Järjestelmän kautta on mahdollista lähettää kyselyitä koskevia viestejä Viestintävirastolle. Vastaukset tiedusteluihin lähetetään aina kysyjän omissa tiedoissaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyt-välilehden vasemman laidan valikosta löytyvällä "Ota yhteyttä" -toiminnolla vastaaja siirtyy näytölle, josta on mahdollisuus lähettää kyseistä kyselyä koskevia tiedusteluja. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteeseen make@ficora.fi.

Yleisiä järjestelmää koskevia viestejä voi myös lähettää etusivun kautta "Ota yhteyttä" -kohdasta tai sähköpostitse osoitteeseen make@ficora.fi

Kyselyn täyttäminen

Kyselyyn vastaamisen voi aloittaa "Siirry kyselyyn" -valintapainikkeesta. Pidemmät kyselyt on jaettu kahdelle tai useammalle sivulle. Syötetyt tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle.

Useampi saman yrityksen vastaaja voi käyttää järjestelmää samanaikaisesti. Useamman saman yrityksen vastaajan ollessa yhtäaikaisesti samalla vastaussivulla vain ensimmäisenä tallentavan vastaajan kirjaamat tiedot tallentuvat. Jos tallennuksessa ilmenee tällaisia ongelmia, järjestelmä huomauttaa virheestä.

Kuva 5: Kyselyn täyttäminen

Tähdellä (1.) merkittyihin kysymyksiin on pakko vastata (kuva 5). Täytettyä kyselyä lähetettäessä Viestintävirastolle järjestelmä tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu ja estää puutteellisesti täytettyjen kyselyiden lähettämisen.

Kysymyksen otsikon oikealla puolella on info-painike (2.), jolla saa avattua kysymykseen liittyvää lisätietoa ja mahdolliset kuvat tai linkit kuviin (kuva 5).

Kyselyissä on sekä avoimia teksti- että numeroin vastattavia kysymyksiä. Näiden lisäksi kyselyissä saattaa olla myös monivalinta-, lista-, taulukko- ja matriisikysymyksiä. Jos kysymyksiin vaaditaan numeerisia vastauksia, saattaa vastausväli olla rajattu tai kysymykseen voi sisältyä vastaajaa ohjaavia tarkistuksia. Vastaukset kysymyksiin tallentuvat "Tallenna" tai "Seuraava"/"Edellinen" -painikkeilla.

Niin sanotuissa listakysymyksissä vastaaja voi itse lisätä haluamansa määrän rivejä. Rivit tallennetaan sinisellä "Tallenna" -painikkeella. Rivejä voi lisätä "Lisää rivejä" -painikkeella ja poistaa ruksaamalla rivin alussa olevan ruudun(t) ja valitsemalla toiminnon "Poista valitut".

Vastausten lähettäminen

Viimeisellä kysymyssivulla on käytettävissä Lähetä-toiminto. Painike merkitsee kyselyn vastaukset yrityksen osalta valmiiksi ja lähettää vastaukset Viestintävirastolle. Tämän jälkeen kyselyyn vastaaminen tai vastausten muuttaminen ei ole enää mahdollista. Ennen lähetystä järjestelmä tarkistaa, että kaikkiin pakolliseksi merkittyihin kysymyksiin on vastattu.

Vastaaja voi pyytää Viestintävirastoa palauttamaan lähettämänsä kyselyn uudelleen täydennettäväksi tai korjattavaksi. Pyynnön voi lähettää "Kyselyt tiedot" -välilehden "Ota yhteyttä"-osion kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen make@ficora.fi.

Huom! Jos vastuuhenkilö on määrittänyt vain itselleen oikeuden lähettää vastaukset, ei muille vastaajille näy "Lähetä" -painiketta. Tällöin kirjatut vastaukset voidaan vain tallentaa "Tallenna"-painikkeella.

3. Omat ja yrityksen tiedot

"Omat tiedot" -kohadassa käyttäjät ja vastuuhenkilö voivat muokata omia tietojaan. Tietoihin kirjattu sähköpostiosoite toimii vastausosoitteena, kun vastaaja ottaa järjestelmän kautta yhteyttä Viestintävirastoon.

Yrityksen tiedot - välilehdeltä voidaan muuttaa yrityksen tietoja ja vastaajien käyttöoikeuksia.
HUOM!Tämä välilehti on vain vastuuhenkilön nähtävissä ja muokattavissa.

Kuva 6: Yrityksen tiedot

Oletuksena kyselyt vastuuhenkilölle: Jos tämä ruutu on valittuna, vain vastuuhenkilö saa uusien kyselyiden viestit ja pystyy vastaamaan uusiin kyselyihin. Vastuuhenkilö voi antaa oikeuksia kyselyihin halutuille käyttäjille. Jos tämä valinta ei ole päällä, kaikki yrityksen vastaajat saavat automaattisesti oikeuden vastata uuteen kyselyyn.

Lähetysoikeus vain vastuuhenkilöllä: Jos tämä ruutu on valittuna, vain vastuuhenkilö voi lähettää tallennetut vastaukset. Jos valinta ei ole päällä, kuka tahansa yrityksen vastaajista voi lähettää vastaukset. Kaikki vastaajat, joille kysely on kohdistettu, voivat silti tallentaa ja muuttaa vastauksia.

Käyttöoikeuksien hallinnointi

"Yrityksen tiedot" -välilehden sivuvalikon "Vastaajat"-linkistä hallinnoidaan vastaajien rooleja ja käyttöoikeuksia. Avautuvalla näytöllä näkyy aktiivisten vastaajien nimet ja roolit. Käyttöoikeuksien muuttaminen tapahtuu valitsemalla halutun henkilön nimi. Avautuvasta valikosta vastuuhenkilö voi kohdistaa kyselyt haluamilleen käyttäjille. Vain vastuuhenkilö sekä hänen valitsemansa käyttäjät näkevät kyselyn ja voivat vastata siihen. Lisäksi Viestintäviraston lähettämät, kyselyä koskevat viestit ohjautuvat näille käyttäjille.

Kuva 7: Käyttöoikeuksien hallinnointi

Vastuuhenkilön vaihtaminen tapahtuu siten, että vastuuhenkilö muuttaa ensin omaksi roolikseen "Käyttäjä" ja tämän jälkeen toisen käyttäjän rooliksi "Vastuuhenkilö". Uudet roolit tulevat voimaan kirjauduttaessa seuraavan kerran sisään järjestelmään.

Passivointi päivittää vastaajan passiiviseksi, jolloin kyseisen vastaajan tiedot eivät enää näy järjestelmässä, ellei erikseen haeta passiivisia vastaajia.

Huom! Passivointi ei poista vastaajan tietoja.

4. Ohjeita yleisiin ongelmatapauksiin


1. Järjestelmä antaa virheilmoituksen "Tarkista kenttään syötetty tieto. Sisältää kiellettyjä merkkejä." esim. yrittäessäni lähettää viestiä järjestelmän kautta?
Järjestelmä ei hyväksy kaikkia näppäimistöstä löytyviä merkkejä. Vältä esimerkiksi & * \ -merkkien käyttöä.

2. En löydä haluamaani kyselyä. Mikä vikana?
Tarkista vastuuhenkilöltä onko hän antanut sinulle oikeudet vastata etsimääsi kyselyyn. Jos on, kyselyn tulisi löytyä "Kyselyt"-välilehdeltä linkkinä. Jos ei, pyydä vastuuhenkilöä lisäämään tietoihisi mahdollisuus vastata ko. kyselyyn.

3. En saa tallennettua vastauksia kyselyyn. Mikä vikana?
Tarkista antaako sivu virheilmoituksen tallennettaessa. Virheilmoitus voi sisältää tiedon siitä, että useampi vastaaja yrittää tallentaa yhtäaikaisesti tietoja kyselyn samalle sivulle. Tällöin vain ensimmäisen tallentajan kirjaamat tiedot tallentuvat. Saattaa myös olla, että kirjaamasi tiedot ovat jollain tavalla ristiriidassa keskenään. Myös tällöin järjestelmä huomauttaa virheestä. Tarkista antamiesi vastausten paikkansapitävyys. Järjestelmä ei hyväksy kaikkia näppäimistöstä löytyviä merkkejä (katso kohta 1).

4. En saa lähetettyä kyselyyn kirjaamiani vastauksia. Miksi?
Ongelmaan voi olla kaksi syytä:
- Kysely ei ole vielä auennut. Tarkista kyselyn aloituspäivämäärä. Vaikka kysely ei olisi auennut, voit silti vastata kyselyyn ja tallentaa vastaukset.
- Vastuuhenkilö on määrittänyt vain itselleen oikeuden lähettää valmiit vastaukset. Voit tässäkin tapauksessa tallentaa kirjaamasi vastaukset ja halutessasi pyytää vastuuhenkilöä muuttamaan lähetysoikeuksia.

5. Kirjauduin yrityksestämme ensimmäisenä MAKE:en, joten minusta tuli vastuuhenkilö. Miten saan vaihdettua kollegani vastuuhenkilöksi?
Vastuuhenkilöä voi vaihtaa kohdasta "Yrityksen tiedot"->"Vastaajat"->"Roolit". Vastuuhenkilönä sinun on ensin vaihdettava omaksi rooliksesi "Käyttäjä". Tämän jälkeen voit vaihtaa toisen käyttäjän vastuuhenkilöksi.

6. En pääse kirjautumaan MAKE:en. Mikä vikana?

  • Tarkista ensin, että:
  • Yritykselläsi on KATSO-tunnukset
  • Yrityksen KATSO-pääkäyttäjä on ottanut MAKE-palvelun käyttöön KATSO-tunnisteiden hallintapalvelusta
  • Hän on antanut sinulle oikeudet käyttää järjestelmää.

Jos kaikki edellä mainitut kohdat toteutuvat, kirjautumisen tulisi onnistua. Kirjautuminen tapahtuu Viestintäviraston sähköisen palvelualustan kautta osoitteessa https://eservices.ficora.fi. Sinun on tunnistauduttava järjestelmään valitsemalla käyttöliittymästä "YRITYS/YHTEISÖ/YHDISTYS" ja painamalla tämän jälkeen "Kirjaudu sisään" -painiketta, jolloin selain ohjautuu KATSO-tunnistuspalveluun. KATSO-palvelu tarjoaa kahta kirjautumisvaihtoehtoa, joista sinun on valittava "Katso-OTP" -vaihtoehto. Käyttäjätunnuksen ja pysyvän salasanan lisäksi palvelu kysyy myös vaihtuvan salasanan. Lista vaihtuvista salasanoista sekä muita käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja voit tarkastella ja hallita KATSO-palvelusta https://yritys.tunnistus.fi. Kirjauduttuasi sisään, valitse välilehdistä "TIEDONKERUU".

Yhteystiedot

Jos markkinatiedonkeruujärjestelmän käytössä esiintyy ongelmia, autamme sinua mielellämme. Otamme vastaan myös järjestelmään liittyviä kehitysehdotuksia. Voit olla meihin yhteydessä järjestelmän kautta etusivun "Ota yhteyttä" -kohdasta, sähköpostitse osoitteeseen make@ficora.fi tai puhelimitse Joonas Orkolaan (09) 6966 734 tai Heidi Strangiin (09) 6966 867.

Key words: Internet , Telephone , Markets , Guidelines

Updated 10.05.2013

LinkedIn Print