Kysymyksiä ja vastauksia PLB-hätälähettimistä

Missä laitetta voi käyttää?

Laitteella lähetetyt hätähälytykset välittyvät lähes kaikkialla maailmassa, mutta PLB-hätälähettimen hallussapito ja käyttö eivät välttämättä ole sallittua kaikkialla. Vaikka hälytykset menevät perille pelastusviranomaisille, ei monissa valtioissa välttämättä ole vastuuviranomaista maaetsintöjen suorittamiseksi. Muun muassa tämän takia voi laitteen käyttö olla kiellettyä joissain valtioissa.

Luettelo eurooppalaisten valtioiden käytännöistä 406 MHz:n PLB-laitteiden osalta (HUOM! luettelo ei ole täysin kattava)

Laitteen ohjelmointi ja rekisteröinti

PLB-lähetin on ohjelmoitava ennen käyttöönottoa. PLB-lähettimen edustaja tai sen valtuutettu huoltoliike huolehtii laitteen ohjelmoinnista hankinnan yhteydessä. Laitteeseen ohjelmoidaan Suomen maatunniste sekä yksilöllinen tunnistenumero, jonka Viestintävirasto antaa omasta järjestelmästään. Näiden tunnisteiden avulla voidaan laitteen käyttäjä tunnistaa. Viestintävirasto huolehtii lupamenettelyn kautta, että PLB-lähettimeen ja sen luvanhaltijaan liittyvät tunniste- ja yksilöintitiedot ovat aina pelastusviranomaisten saatavilla. Vaikka laitetta käytettäisiinkin aluksessa tai ilma-aluksessa, on laitteen ohjelmointi tehtävä edellä mainitulla tavalla.

Mihin hälytykset menevät?

Hälytykset menevät ainakin hätäpaikan sijaintialueesta vastaavalle pelastusviranomaiselle sekä vastuuviranomaisille siihen valtioon, jossa laite on rekisteröity. Suomessa kaikki PLB-hätähälytyksiin liittyvät hätäsanomat ohjautuvat ensimmäiseksi Rajavartiolaitoksen ylläpitämään Turun meripelastuskeskukseen (MRCC Turku). Jos laitteella tehdään hätähälytys Suomen ulkopuolella, ohjautuu tieto varmasti MRCC Turkuun vain, jos laitteelle on haettu Suomessa lupa.

Mitä pitää tehdä vahingossa tapahtuneen hätähälytyksen jälkeen?

Turhien pelastustoimien välttämiseksi on erittäin tärkeää ymmärtää toimenpiteet ja vastuut vahingossa tapahtuneen hälytyksen osalta. Jos laitteen haltija huomaa vahingossa lähettäneensä hätähälytyksen, on välittömästi otettava yhteys Turun meripelastuskeskukseen (MRCC Turku) tai paikalliseen pelastusviranomaiseen. Turun meripelastuskeskuksen valtakunnallinen puhelinnumero ilman suuntanumeroa on 071 8720100. Ulkomailta soitettaessa +358 71 8720100. HUOM! Pelkkä laitteen pikainen sammuttaminen ei lopeta käynnistyneitä pelastustoimia.

Voinko hankkia PLB-lähettimen ulkomailta?

Jos PLB-laite hankitaan ulkomailta, kannattaa varmistua siitä, että Suomessa on kyseisen laitteen edustus. Laitteen oikeaoppisen ohjelmoinnin tai ohjelmoinnin muuttamisen voi tehdä vain laitteen virallinen edustaja tai sen valtuuttama huoltoliike.

Asioi kanssamme

Key words: Spectrum , Emergency traffic

Updated 07.05.2013

LinkedIn Print