Ilmoitukset ja hakemukset toiminnan aloittamisesta

Ilmoitukset sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitukset

Toiminnan harjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköisesti ilmoitus Viestintävirastolle:

  1. yleisestä teletoiminnasta (teletoimintailmoitus);
  2. muusta kuin toimiluvanvaraisesta televisiotoiminnasta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (ohjelmistotoimintailmoitus);
  3. tilausohjelmapalvelun tarjoamisesta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (tilausohjelmapalveluilmoitus);
  4. jos toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua käyttäen suojauksen purkujärjestelmää (maksutelevisiopalveluilmoitus); sekä
  5. postitoiminnasta (postitoimintailmoitus)

Oheisen ilmoituslomakkeen yhteydessä on julkaistu tarkempia ohjeita ilmoituksen tekemisestä ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Nopea laajakaista -hanke

Nopea laajakaista -hankkeissa maakuntaliiton päätöksellä hankkeen toteuttajaksi valittu teleyritys voi hakea tukea Viestintävirastolta nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen.

Ennen tuen hakemista on hyvä tutustua tuen hakemista, hankkeen seurantaa ja valvontaa koskeviin tietoihin Ohjaus ja valvonta -osiossa.

Tuen hakeminen

Tuen maksaminen

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Lomakkeet , Luvat

Päivitetty 11.10.2017

LinkedIn Print

Asioi kanssamme

Ota meihin yhteyttä sähköisten lomakkeiden kautta tai soita asiakaspalveluumme.