Henkilötietojen käsittely

Viestintävirasto suojaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla saamansa henkilötiedot tarvittavin organisatorisin ja hallinnollisin menetelmin.

Viestintävirasto käyttää henkilötietoja sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Viestintävirasto ei käytä eikä luovuta henkilötietoja suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Asiakastyytyväisyyskyselyihin Viestintävirasto pyytää suostumuksen. Viranomaisen toimintaan sovelletaan yleisesti julkisuuslakia.

Henkilöllä on tarkastusoikeus häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisemista.

Lisätietoja saa tarvittaessa Viestintäviraston tietosuojavastaavalta, jonka yhteystiedot ovat Kirsi Sunila-Putilin, sähköposti: etunimi.sukunimi(at]
viestintavirasto.fi tai p. 0295 390 498.

Tietosuoja-asioissa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat tietosuoja(at)om.fi, vaihde: 029 56 66700.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 13.11.2017

LinkedIn Print

Asioi kanssamme

Ota meihin yhteyttä sähköisten lomakkeiden kautta tai soita asiakaspalveluumme.